logo
Sanja Hrgetić

predsjednica udruge Ples i dijete – daCi Hrvatska

E-mail: [email protected]
Mob: 091/5050 144
Ilijana Lončar

potpredsjednica udruge Ples i dijete-daCi Hrvatska

E-mail: [email protected]
Mob: 098/884 057
Ida Janković

tajnica udruge Ples i dijete - daCi Hrvatska

E-mail: [email protected]
Mob: 099/542 5951
Gordan Križaj

blagajnik udruge Ples i dijete- daCi Hrvatska

E-mail: [email protected]
Mob: 095/818 6540
Jasmina Zagrajski Vukelić

predstavnica Hrvatske u daCi Internationalu

E-mail: [email protected]
Mob: 098/205 153